Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
22:31
Znalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gif
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:23
7026 252c 500
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viapunkahontaz punkahontaz
22:22
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viapunkahontaz punkahontaz
21:38
Tylko mnie nie zawiedź. Zawiodłam się już tyle razy, że w moje serce nie ma już gdzie wbić noża.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiecznosci wiecznosci
21:34
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
21:33
21:32
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaconsti3 consti3
18:42
18:36
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viaconsti3 consti3
15:57
15:55
1954 0eb4
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viagrungeroyale grungeroyale
15:51
6383 14d0 500
Reposted fromflufs flufs viapotrzask potrzask
13:14
5483 9f0e 500

coltre:

And if these pictures have anything important to say to future generations, it’s this: I was here. I existed. I was young, I was happy, and someone cared enough about me in this world to take my picture.

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaconsti3 consti3
18:29
8392 6d9a
Reposted frombuddhablink buddhablink viagrungeroyale grungeroyale
19:44
19:44
19:41
4798 2c8e 500
Reposted fromfelicka felicka viarockspirit rockspirit
19:41
19:41
19:39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl