Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
20:17
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaconsti3 consti3
20:17
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative viaconsti3 consti3
20:43
Zawsze chyba chciałam być kimś innym, niż byłam, wydawało mi się, że jestem jakaś taka niekompatybilna ze światem, ciągle nie na miejscu. 
— Edyta Bartosiewicz
Reposted frommefir mefir viawiecznosci wiecznosci
20:42
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
Reposted fromnaturalginger naturalginger viawiecznosci wiecznosci
20:42

Będę cię doprowadzał do wściekłej kurwicy, będziesz przeze mnie ryczeć, będziemy spędzać godziny na długim wyjaśnianiu co kto miał na myśli, będziemy przyrzekać sobie poprawę i nic z tego więcej nie wyjdzie.

— Tak!
Reposted fromcarre carre viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:40
1863 83af
Reposted fromMiziou Miziou viaunique unique
20:40
6291 5d8e 500
A.Karina, J.L.Godard
20:40
9746 bc79 500
Reposted fromfreakish freakish viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:38
4409 6d7b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
20:26
20:55
1879 fb9c 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaconsti3 consti3
20:47
Reposted fromavooid avooid viaconsti3 consti3
20:44
22:34
6460 19e1 500
Reposted fromTokyo2314 Tokyo2314 viairmelin irmelin
22:33
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover, Buntownik
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
22:28
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
— Lizz Murphy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
22:51
3371 fca5 500
Reposted fromqb qb viairmelin irmelin
22:50
4669 f657
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
22:42
0002 b47b
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:40
0494 ded9 500
Reposted fromteijakool teijakool viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl